Search for:
spinner

Voordelig schenken aan de Concertzender

za 30 jun 2012

De Concertzender heeft de ANBI-status. Lees hoe u vriend kan worden, een cd kan ontvangen en belastingvoordelen krijgt.
 

Omdat onze stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunt u fiscaal voordelig aan ons schenken. Giften aan een ANBI zijn onbelast voor de schenkbelasting.
En belangrijker nog: de gift kunt u (deels) aftrekken voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
De belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Of u nou een lager of een hoog inkomen heeft.  Dus dat is voordelig voor u en voordelig voor onze stichting!
De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.
Periodieke giften
Periodieke giften:

  • berusten op een verplichting om een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering of verstrekking te doen
  • geeft u gedurende 5 of meer jaren
  • doet u ten minste jaarlijks
  • zijn altijd volledig aftrekbaar; er geldt dus geen minimum of maximum
  • moet u laten vastleggen in een notariële akte van schenking

U kunt een schenkingsakte regelen via uw eigen notaris, maar het kan ook eenvoudig via de onze.
U hoeft daarvoor slechts te downloaden of de volmacht aan te vragen via mail en ingevuld te versturen naar onze notaris. Het adres vindt u op de volmacht.
Wanneer u jaarlijks tenminste € 120,- schenkt, komen de notariskosten voor onze rekening.
Gewone giften
Als u geen periodieke giften wilt doen, kunt u uiteraard ook 'gewoon' aan ons schenken.
Schenkt u ons een gewone gift, dan is die aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.
Voor het totaal aan deze giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van uw verzamelinkomen. En daarvoor geldt weer een minimum van € 60,-.
Het aftrekbare bedrag mag daarnaast maximaal 10% bedragen van uw verzamelinkomen.
Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
De Belastingdienst neemt deze giften in aanmerking voor de aftrek, voor zover u schriftelijke bewijzen kunt overleggen. Een notariële akte is dus wel raadzaam, maar niet verplicht.
 
Word vriend van de Concertzender en ontvang een cd!