Search for:
spinner

A Milky Way of Sound

wo 19 mei 2010

De Concertzender zendt in de nachten van 22/ 23 en 29/ 30 mei de wereldpremière uit van het tot nu toe langste werk van Roland Kayn, volledig getiteld “A Little Electronic Milky Way of Sound”
hieronder een korte toelichting van de componist.

Roland Kayn – A Little Electronic Milky Way of Sound.
Mijn meest omvangrijke compositie, die natuurlijk elektro-akoestische muziek is, is tot op heden Milkyway. Het stuk heeft een duur van circa 14 uur en is daarmee, binnen de uitzendschema’s en tijden van alle radiozender in de wereld, kansloos om als geheel ten gehore te worden gebracht.
Het concept, zoals ook met eerdere werken, om voor dit soort composities een speciale satelliet radiozender op te zetten, heeft vandaag de dag vorm gekregen in internet radio. Een plek waar muziekstukken permanent beschikbaar en oproepbaar zijn.
Negentig procent van alle muziekuitvoeringen wordt door luidsprekers beluisterd. “Live” muziek, zoals bijvoorbeeld door symfonieorkesten opgevoerd, komt enkel nog tot stand met hulp van overheidssubsidies of wordt beperkt tot een museumstuk.
Wat betreft de muziek van Milkyway is daarin de drang naar de natuurlijke mutaties, die zich wijd verbreid in het stuk en in de tijd verspreid openbaren, hoofdzaak. Van de tot op heden conventioneel gebruikelijke tegenstellingen als contrast, eendimensionaliteit, pluralisme enzovoort, is afscheid genomen. Wat er te ontdekken overblijft zijn klankwerelden die in hun constellatie kosmische hoogtes evenaren en zich verre houden van de alledaagse muziek.
Dit is de beleving die Milkyway wil benaderen.
Roland Kayn (april 2010)
luister naar deel 1    luister naar deel 2